Čo robím a ako

Inner Akadémia

Škola vnútornej krásy

Inner Akadémia je dlhodobý program psychosomatického vzdelávania zložený z 5-tich víkednových stretnutí (pia-ne). Každé zo stretnutí je zamerané na jednotlivé aspekty života človeka podľa psychosomatického pentagramu MUDr.Klímovej

 1. SOCIO - vzťahy k sebe, svojmu rodu, partnerovi
 2. SPIRIT - zmysel nášho bytia a všetkého čo robíme
 3. PSYCHO – ľudské vedomie a podvedomie, polarity
 4. ENERGIA – druhy energie a jej prúdenie, meridiány
 5. BIO – zdravie, výživa a životný štýl

ČAS STRETNUTIA: SOBOTA 9:00 – NEDEĽA 16:00

MIESTO: Miesto konania je upresnené pred stretnutím

FREKVENCIA: 5 VÍKENDOVÝCH STRETNUTÍ, 1X ZA 3MESIACE

CENA ZA 1 VÍKEND: 190 EUR S DPH (BEZ STRAVY A UBYTOVANIA)

METODIKA:

 • PREZENTÁCIA
 • WORKSHOP&PRAKTICKÉ CVIČENIA

METÓDY:

 • SOFIOTERAPIA
 • ETIKOTERAPIA
 • AUTOMATICKÁ KRESBA
 • POLARITY A PRÁCA S TIEŇMI PODĽA C. G. JUNGA
 • ASTROLÓGIA
 • SYSTEMICKÉ KONŠTELÁCIE
 • MEDITÁCIE
 • VIZUALIZÁCIE
 • SÚBOR PRAKTICKÝCH CVIČENÍ
 • PREDNÁŠKY

ČÍTANIE: Inner Beauty - Krása vychádza z nášho vnútra

 

INNER ACADEMY I.

SOCIO SYSTÉM


Všetky živé organizmy na zemi a samozrejme aj my ľudia žijeme v skupinách a poločenstvách. Už jednobunkové organizmy majú tendenciu spolupracovať, vytvárať skupiny. Základom fungujúcej skupiny je komunikácia. Už jednoduché bunky nedokážu prežiť ak im vezmeme komunikačné nástroje – receptory vnímania.

Človek ako evolučne najzložetijší organizmus má komunikáciu vyvinutú najzložitejšie a najkomplikovanejšie. Základom správnej a efektívnej komunikácie sú správne - efektívne nastavené VZŤAHY.

V systéme SOCIO hovoríme o našich jednotlivých vzťahoch – od základného a najdoležitejšieho vzťahu k sebe samému, cez vzťahy v najbližšej rodine – mama+otec – až po vzťahy v práci.

Všetky tieto vzťahy každodenne a veľmi výrazne ovplyvňujú naše prežívanie, zdravie a životné pocity.

Ideálnou metodikou pre prácu s emóciami a z nich vyplývajúcimi vzťahmi je ETIKOTERAPIA – náuka o vzťahoch.

V psychosomatickom pentagrame sa pri akejkoľvek zdravotnej diagnóze sa pozeráme najprv práve do systému SOCIO - narušenie harmónie hľadáme v najbližších vzťahoch a ich každodennom prežívaní.

N aprvom seminári sa naučíme rozpoznať vlastné emócie, v ktorých žijeme, ich „prepólovanie“ a vysvetlíme si ako sa prejavujú na našich vzťahoch a zdraví.

Pozrieme sa na našu pôvodnú rodinu a vzťahy v jej vnútri – vzťah k mame, otcovi, rodu a samému sebe. Východiskom pre nasledujúce stretnutia je pochopenie súvislostí týchto základných vzťahov a všetkých ďalších aspektov nášho života a zdravia.

Ideálnym výsledkom je okrem pochopenia a porozumenia aj zmena niektorých dôležitých postojav a emócií, ktoré nám v živote „nepomáhajú“ a harmonizácia základných vzťahov ako štartovací mostík pre ďalšie stretnutia.

 

 

INNER ACADEMY II.

SPIRIT SYSTÉM

 

Všetko čo v živote robíme má určitý zmysel. Človek ako jednotlivec sa cíti najlepšie keď ide po tzv.“svojej ceste“,keď mu dáva zmysel to, čo robí, s kým a ako žije. V našich životoch sa všetci niekoľkokrát za život ocitáme na rôznych križovatkách života, kedy tento zmysel a ďalšie smerovanie hľadáme.

Z pohľadu kontroly Spirit systému je to práve psycho systém,ktorý začne prejavovať neharmonickosť v podobe úzkostí, depresií atd., keď človeku prestáva dávať život „zmysel“.

Využívané metódy:

Systemické konštelácie, sofioterapia, časová os.

 

 

INNER ACADEMY III.

PSYCHO SYSTÉM

 


Psychosomatika už vo svojomnázve spája naše telo a našu psychiku/dušu. Naša psychické prežívanie, pocity a emócie, reakcie na udalosti každodenného života, či už vnímané pozitívne alebo negatívne výrazne ovplyvňujú stav nášho tela = naše zdravie.

V akých emóciách a pocitoch prežijeme vačšinu nášho dňa taký pohľad na svet a taký život „máme“ = tak ho vnímame. Tažké na tom je to, že naše pocity, emócie a naše vnímanie ovplyvňuje hlavne naše podvedomie = to, čoho si nie sme vedomí.

Každý z nás by si rád vybral a vnímal zo života iba to pozitívne, rád by na sebe videl a reálne mal iba tie „dobré“ vlastnosti a tie „zlé“, tie, ktoré sa mu na sebe nepáčia potlačil, a zo života nadobro vyradil.

V tejto, inak prirodzenej snahe podporovať a vidieť u seba iba to dobré a potlačiť to zlé objavil už C.G.Jung jednu z hlavných príčin našich životných problémov, nespokojnosti a aj silných, emocionálnych a často traumatických udalostí v našom živote.

To, čo v živote odmietame, voči čomu s vymedzujeme, čo zo svojho života vytesňujeme sa ukladá hlboko v našom podvedomí a tam nerušene rastie. Väčšinou samozrejme ani netušíme, že takúto vlastnosť máme až kým, nanešťastie vždy v tej „najnevhodnejšej“ chvíli sa ukáže a často v extrémnej podobe tak, že „nespoznávame samých seba“.

Najnázornejším príkladom sú podpaľači z radov hasičov, sexuálne obťažovania medzi zástupcami cirkvi a pod.

Na III. stretnutí si ukážeme rôznemetodiky práce s našimi „tieňmi“, naučíme sa ich zvedomniť = identifikovať v bežnom živote a nakoniec prijať ako súčasť svojej osobnosti.

 

 

INNER ACADEMY IV.

ENERGIA SYSTÉM


Ľudské telo je i z pohľadu hmoty  energia, určitá forma vibrácie. Už veľmi staré kultúry ako Číňania, Indovia, využívali energetický systém človeka na uzdravenie, alebo udržiavanie v zdraví. Ak sa vychýlime v ktoromkoľvek z ostatných systémov, z harmónie v energetických centrách, alebo víroch, ktoré sú známe pod názvom čakry, sa tento fakt okamžite prejaví. Buď vychýlením sa zo stredu, alebo oslabením rotácie. Jednotlivé ochorenia sa v energetickom systéme (pretože ide o jemnú hmotu - jemné vibrácie), prejavia o veľa skôr, ako prepukne samotné ochorenie. Preto sa v Inner Academií IV. učíme harmonizovanie čakier ako prevenciu.

Učíme sa a dohľadávame už vzniknuté bloky a rozpúšťame ich, čo má liečebný účinok a zároveň nám pomáha pri diagnostikovaní ľudí. Hľdáme ich záťaže, zablokované emócie (strachy, viny, smútky atď.) a traumy. Ku každej čakre prislúchajú emócie a zároveň orgány s ich orgánovými hodinami.

Z pohľadu psychosomatiky sa každý problém začínajúci v SOCIO systéme (rozpad vzťahu, firmy atď.) začína práve kontrolou energického systému, ktory nám o danom človeku veľmi veľa napovie.

Používané metódy:

Meditácie, kineziológia, cvičenia dychové, cvičenia na zakúsenie si precítenia energie.

 

 

INNER ACADEMY V.

BIO SYSTÉM

 

Biosystém človeka si nechávame na koniec, práve preto, že súvisí úzko s tým, prečo sa na túto cestu akadémie vydáme. Na koniec vedieť pochopiť či už vlastné zdravotné ťažkosti, nehody, opakujúce sa negatívne životné situácie alebo svojich najbližších (detí, rodičov, partnera...). Alebo vieme využiť naučené metódy vo svojej praxi, pri vlastných klientoch, či pacientoch.

Do systému BIO patrí aj životný štýl človeka, a jeho stravovanie. Počas tohoto víkendu nás čaká pochopenie a orientácia sa v rámci psychosomatického pentagramu. Využitie v praxi všetky naučené metódy.

Veľa cvičení a pochopení súvistlostí na sebe .

Referencie

Pre skvalitnenie našich služieb používame na stránkach cookies. Pokračovaním na tejto stránke vyjadrujete súhlas s používaním všetkých cookies. Viac informácii nájdete v sekcii ochrana súkromia.